発表論文(英文:2014年以前)

  • HOME
  • 発表論文(英文:2014年以前)

発表論文(英文)

2014年

(6) Shota Ozawa, Shuko Ueda, Ying Li, Kiyoshi Mori, Katsuhiko Asanuma, Motoko Yanagita, Takahiko Nakagawa.
“Fatty acid binding protein 3 as a potential mediator for diabetic nephropathy in eNOS deficient mouse”
Biochem Biophys Res Commun. 2014;454(4): 531–536. (Published: Oct 30, 2014)

(5) Ayami Tsuchimoto, Haruka Shinke, Miwa Uesugi, Mio Kikuchi, Emina Hashimoto, Tomoko Sato, Yasuhiro
Ogura, Koichiro Hata, Yasuhiro Fujimoto, Toshimi Kaido, Junji Kishimoto, Motoko Yanagita, Kazuo Matsubara, Shinji Uemoto, Satohiro Masuda.
“Urinary neutrophil gelatinase-associated lipocalin: A useful biomarker for tacrolimus-induced acute kidney injury in liver transplant patients”
PLoS One. 2014;9:e110527. (Accepted: Sep 23, 2014)

(4) Matthias Mack, Motoko Yanagita.
“Origin of myofibroblasts and cellular events triggering fibrosis”
Kidney Int. 2015;87:297–307. (Accepted: Apr 10, 2014)

(3) Junya Kanda, Kiyoshi Mori, Hiroshi Kawabata, Takashige Kuwabara, Keita P. Mori, Hirotaka Imamaki, Masato Kasahara, Hideki Yokoi, Chisaki Mizumoto, Nils H. Thoennissen, H. Phillip Koeffler, Jonathan Barasch, Akifumi Takaori-Kondo, Masashi Mukoyama, Kazuwa Nakao.
“An AKI biomarker lipocalin 2 in the blood derives from the kidney in renal injury but from neutrophils in normal and infected conditions”
Clin Exp Nephrol. 2015;19(1):99–106. (Accepted: Feb 17, 2014)

(2) Sachiko Yamada, Jin Nakamura, Misako Asada, Masayuki Takase, Taiji Matsusaka, Taku Iguchi, Ryo Yamada, Mari Tanaka, Atsuko Y Higashi, Tomohiko Okuda, Nariaki Asada,Atsushi Fukatsu, Hiroshi Kawachi, Daniel Graf, Eri Muso, Toru Kita, Takeshi Kimura, Ira Pastan, Aris N. Economides, and Motoko Yanagita.
“Twisted gastrulation, a BMP antagonist, exacerbates podocyte injury”
PLoS One. 2014;9:e89135. (Accepted: Jan 20, 2014)

(1) Takeshige Kuwabara, Kiyoshi Mori, Masato Kasahara, Hideki Yokoi, Hirotaka Imamaki, Akira Ishii, Kenichi Koga, Akira Sugawara, Shinji Yasuno, Kenji Ueshima, Takashi Morikawa, Yoshio Konishi, Masahito Imanishi, Akira Nishiyama, Kazuwa Nakao, Masashi Mukoyama.
“Predictive significance of kidney myeloid-related protein 8 expression in patients with obesity- or type 2 diabetes-associated kidney diseases”
PLoS One. 2014;9:e88942. (Accepted: Jan 14, 2014)

2013年

(10) Ryuichi Uetake, Takayuki Sakurai, Akiko Kamiyoshi, Yuka Ichikawa-Shindo, Hisaka Kawate, Yasuhiro Iesato, Takahiro Yoshizawa, Teruhide Koyama, Lei Yang, Yuichi Toriyama, Akihiro Yamauchi, Kyoko Igarashi, Megumu Tanaka, Takashige Kuwabara, Kiyoshi Mori, Motoko Yanagita, Masashi Mukoyama, Takayuki Shindo.
“Adrenomedullin-RAMP2 System Suppresses ER Stress-Induced Tubule Cell Death and Is Involved in Kidney”
PLoS One. 2014;9:e87667. (Accepted: Dec 29, 2013)

(9) Masato Kasahara, Takahiko Nakagawa, Hideki Yokoi, Takashige Kuwabara, Shinji Yasuno, Kiyoshi Mori, Masashi Mukoyama, Kenji Ueshima.
“Do statins play a role in renoprotection?”
Clin Exp Nephrol. 2014;18(2): 282–285. (Accepted: Dec 11, 2013)

(8) Takeshi Matsubara , Osamu Ogawa, Motoko Yanagita.
“The Authors Reply”
Kidney Int. 2013;84(6):1287. (Reply: Dec 01, 2013)

(7) Takeshige Kuwabara, Kiyoshi Mori, Masashi Mukoyama, Masato Kasahara, Hideki Yokoi, and Kazuwa Nakao.
“Macrophage-mediated glucolipotoxicity via myeloid-related protein 8/toll-like receptor 4 signaling in diabetic nephropathy”
Clin Exp Nephrol. 2014;18(4):584–592. (Accepted: Nov 28, 2013)

(6) Koji Takaori, Motoko Yanagita.
“Kidney regeneration and stem cells”
Anat Rec (Hoboken). 2014; 297: 129–136. (Accepted: Sep 13, 2013)

(5) Yuichirou Kitai, Neiko Ozasa, Takeshi Morimoto, Bingyuan Bao, Yutaka Furukawa,
Yoshihisa Nakagawa, Kazushige Kadota, Motoko Yanagita, Satoshi Shizuta, Takeshi Kimura.
“Prognostic implications of anemia with or without chronic kidney disease in patients undergoing elective percutaneous coronary intervention”
Int J Cardiol. 2013;168(6): 5221–5228. (Accepted: Aug 3, 2013)

(4) Mayumi Tomita, Misako Asada, Nariaki Asada, Jin Nakamura, Akiko Oguchi, Atsuko Y Higashi, Shuichiro Endo, Elizabeth Robertson, Takeshi Kimura, Toru Kita, Aris N. Economides, Jordan Kreidberg, Motoko Yanagita.
“Bmp7 maintains undifferentiated kidney progenitor population and determines nephron numbers at birth”
PLoS One. 2013;8:e73554. (Accepted: July 29, 2013)

(3) Sato Y, Yanagita M.
“Renal anemia: from incurable to curable”
Am J Physiol Renal Physiol. 2013;305(9):F1239–F1248. (Accepted: July 19, 2013)

(2) Kenta Iijima, Noriyuki Okudaira, Masato Tamura, Akihiro Doi, Yoshikazu Saito, Mari Shimura, Motohito Goto, Akihiro Matsunaga, Yuki I Kawamura, Takeshi Otsubo, Taeko Dohi, Shigeki Hoshino, Shigeyuki Kano, Shotaro Hagiwara, Junko Tanuma, Hiroyuki Gatanaga, Masanori Baba, Taku Iguchi, Motoko Yanagita, Shinichi Oka, Tadashi Okamura, Yukihito Ishizaka.
“Viral protein R of human immunodeficiency virus type-1 induces retrotransposition of long interspersed element-1”
Retrovirology. 2013;10:83. (Accepted: July 18, 2013)

(1) Hiroshi Kawabata, Norimitsu Kadowaki, Momoko Nishikori, Toshio Kitawaki, Tadakazu Kondo, Takayuki Ishikawa, Hajime Yoshifuji, Noriyuki Yamakawa, Yoshitaka Imura, Tsuneyo Mimori, Yumi Matsumura, Yoshiki Miyachi, Takeshi Matsubara, Motoko Yanagita, Hironori Haga, Akifumi Takaori-Kondo.
“Clinical Features and Treatment of Multicentric Castleman’s Disease : A Retrospective Study of 21 Japanese Patients at a Single Institute”
J Clin Exp Hematop. 2013;53(1):69-77. (Accepted: Feb 08, 2013)

2012年

(7) Hitoshi Sugiyama , Hitoshi Yokoyama, Hiroshi Sato, Takao Saito, Yukimasa Kohda, Shinichi Nishi, Kazuhiko Tsuruya, Hideyasu Kiyomoto, Hiroyuki Iida, Tamaki Sasaki, Makoto Higuchi, Motoshi Hattori, Kazumasa Oka, Shoji Kagami, Tetsuya Kawamura, Tetsuro Takeda, Hiroshi Hataya, Yuichiro Fukasawa, Atsushi Fukatsu, Kunio Morozumi, Norishige Yoshikawa, Akira Shimizu, Hiroshi Kitamura, Yukio Yuzawa, Seiichi Matsuo, Yutaka Kiyohara, Kensuke Joh, Michio Nagata, Takashi Taguchi, Hirofumi Makino, Committee for Standardization of Renal Pathological Diagnosis; Committee for Kidney Disease Registry; Japanese Society of Nephrology.
“Japan Renal Biopsy Registry and Japan Kidney Disease Registry: Committee Report for 2009 and 2010”
Clin Exp Nephrol. 2013;17(2):155-73. (Accepted: Nov 18, 2012)

(6) Yuki Nakanishi, Hiroshi Seno, Ayumi Fukuoka, Taro Ueo, Yuichi Yamaga, Takahisa Maruno, Naoko Nakanishi, Keitaro Kanda, Hideyuki Komekado, Mayumi Kawada, Akihiro Isomura, Kenji Kawada, Yoshiharu Sakai, Motoko Yanagita, Ryoichiro Kageyama, Yoshiya Kawaguchi, Makoto M Taketo, Shin Yonehara, Tsutomu Chiba.
“Dclk1 distinguishes between tumor and normal stem cells in the intestine”
Nat Genet. 2013;45(1):98–103. (Accepted: Nov 5, 2012)

(5) Kentaro Suzuki, Yasuha Adachi, Tomokazu Numata, Shoko Nakada, Motoko Yanagita, Naomi Nakagata, Sylvia M. Evans, Daniel Graf, Aris Economides, Ryuma Haraguchi, Anne M. Moon, Gen Yamada.
“Reduced BMP signaling results in hindlimb fusion with lethal pelvic/urogenitalorgan aplasia: a new mouse model of sirenomelia”
Plos One. 2012;7(9):e43453. (Accepted: Jul 24, 2012)

(4) Hitoshi Yokoyama , Hitoshi Sugiyama, Hiroshi Sato, Takashi Taguchi, Michio Nagata, Seiichi Matsuo, Hirofumi Makino, Tsuyoshi Watanabe, Takao Saito, Yutaka Kiyohara, Shinichi Nishi, Hiroyuki Iida, Kunio Morozumi, Atsushi Fukatsu, Tamaki Sasaki, Kazuhiko Tsuruya, Yukimasa Kohda, Makoto Higuchi, Hideyasu Kiyomoto, Shin Goto, Motoshi Hattori, Hiroshi Hataya, Shoji Kagami, Norishige Yoshikawa, Yuichiro Fukasawa, Yoshihiko Ueda, Hiroshi Kitamura, Akira Shimizu, Kazumasa Oka, Naoki Nakagawa, Takafumi Ito, Shunya Uchida, Kengo Furuichi, Izaya Nakaya, Satoshi Umemura, Keiju Hiromura, Mitsuhiro Yoshimura, Nobuhito Hirawa, Takashi Shigematsu, Masafumi Fukagawa, Makoto Hiramatsu, Yoshio Terada, Osamu Uemura, Tetsuya Kawata, Akira Matsunaga, Aki Kuroki, Yasukiyo Mori, Koji Mitsuiki, Haruyoshi Yoshida, Committee for the Standardization of Renal Pathological Diagnosis and for Renal Biopsy and Disease Registry of the Japanese Society of Nephrology, and the Progressive Renal Disease Research of the Ministry of Health, Labour and Welfare of Japan.
“Renal Disease in the Elderly and the Very Elderly Japanese: Analysis of the Japan Renal Biopsy Registry (J-RBR)”
Clin Exp Nephrol. 2012;16(6):903-20. (Accepted July 12, 2012)

(3) Motoko Yanagita.
“Inhibitors/antagonists of the TGF-β system in kidney fibrosis”
Nephrol Dial Transplant. 2012;27(10):3686–3691. (Accepted: Jul 12, 2012)

(2) Hitomi Miyata, Kazuko Uno, Takahiko Ono, Masatomo Yashiro, Atsushi Fukatsu, Toru Kita, Takeshi Kimura, Eri Muso.
“Low density lipoprotein apheresis ameliorates interferon-γ production in patients with nephrotic syndrome”
Ther Aper Dial. 2012;16(2):189–194. (Published: Feb 27, 2012)

(1) Jin Nakamura, Motoko Yanagita.
“Bmp modulators in kidney disease”
Discov Med. 2012;13(68):57–63. (Published: Jan 24, 2012)

2011年

(2) Nariaki Asada, Masayuki Takase, Jin Nakamura, Akiko Oguchi, Misako Asada, Norio Suzuki, Ken-ichi Yamamura, Narihito Nagoshi, Shinsuke Shibata, Tata Nageswara Rao, Hans Joerg Fehling, Atsushi Fukatsu, Naoko Minegishi, Toru Kita, Takeshi Kimura, Hideyuki Okano, Masayuki Yamamoto, Motoko Yanagita.
“Dysfunction of fibroblasts of extra-renal origin underlies renal fibrosis and renal anemia in mice”
J Clin Invest. 2011;121(10): 3981–3990. (Accepted: Jul 26, 2011)

(1) Hiroshi Kanamori, Kojiro Nagai, Takeshi Matsubara, Akira Mima, Motoko Yanagita, Noriyuki Iehara, Hajime Takechi, Keiichi Fujimaki, Kazumasa Usami, Atsushi Fukatsu, Toru Kita, Kozo Matsubayashi, Hidenori Arai.
“Comparison of the psychosocial quality of life in hemodialysis patients between the elderly and non-elderly using a visual analogue scale: the importance
of appetite and depressive mood”
Geriatr Gerontol Int. 2012;12(1):65–71. (Accepted: Jun 21, 2011)

2010年

(1) Motoko Yanagita.
“Antagonists of bone morphogenetic proteins in kidney disease”
Curr Opin Invest Drugs. 2010;11(3):315–322.

2009年

(3) Mari Tanaka, Misako Asada, Atsuko Y. Higashi, Jin Nakamura, Akiko Oguchi, Mayumi Tomita, Sachiko Yamada, Nariaki Asada, Masayuki Takase, Tomohiko Okuda, Hiroshi Kawachi, Aris N. Economides, Elizabeth Robertson, Satoru Takahashi, Takeshi Sakurai, Roel Goldschmeding, Eri Muso, Atsushi Fukatsu, Toru Kita, Motoko Yanagita.
“Loss of the BMP antagonist, USAG-1 ameliorates disease in a mouse model of progressive hereditary kidney disease Alport syndrome”
J Clin Invest. 2010;120(3):768–777. (Accepted: Nov 24, 2009)

(2) Kentaro Suzuki, Aris Economides, Motoko Yanagita, Daniel Graf, Gen Yamada.
“New horizons at the caudal embryos: coordinated urogenital/reproductive organ formation by growth factor signaling”
Curr Opin Genet Dev. 2009;19(5):491–496. (Published: Sep 16, 2009)

(1) Atsuko Yoshioka Higashi, Tomokatsu Ikawa, Masamichi Muramatsu, Aris N. Economides, Akira Niwa, Tomohiko Okuda, Andrew J. Murphy, Jose Rojas, Toshio Heike, Tatsutoshi Nakahata, Hiroshi Kawamoto, Toru Kita, Motoko Yanagita.
Direct hematological toxicity and illegitimate chromosomal recombination caused by the systemic activation of CreERT2.
J Immunol. 2009;182(9):5633–5640. (Accepted: Feb 26, 2009)

2008年

(2) Motoko Yanagita.
“BMP modulators regulate the function of BMP during body patterning and disease progression”
Biofactors. 2009;35(2):113–119. (Accepted: Nov 29. 2008)

(1) Akiko Murashima-Suginami, Katsu Takahashi, Tomoko Sakata, Hiroko Tsukamoto, Manabu Sugai, Motoko Yanagita, Akira Shimizu, Takeshi Sakurai, Harold C. Slavkin, Kazuhisa Bessho.
“Enhanced BMP signaling results in supernumerary tooth formation in USAG-1 deficient mouse”
Biochem Biophys Res Commun. 2008;369(4):1012-6. (Available online Mar 7, 2008)

2007年

(4) Akira Mima, Kimiyoshi Ichida, Takeshi Matsubara, Hiroshi Kanamori, Emi Inui, Misa Tanaka, Yumi Manabe, Noriyuki Iehara, Yoshinori Tanaka, Motoko Yanagita, Atsuko Yoshioka, Hidenori Arai, Masashi Kawamura, Katsumasa Usami, Tatsuo Hosoya, Toru Kita, Atsushi Fukatsu.
“Acute renal failure after exercise in a Japanese sumo wrestler with renal hypouricemia”
Am J Med Sci. 2008;336(6):512-4. (Accepted Nov 28, 2007)

(3) Motoko Yanagita.
“Balance between bone morphogenetic proteins and their antagonists in kidney injury”
Ther Apher Dial. 2007;11 Suppl 1:S38-43. (Published: Oct 29, 2007)

(2) Mari Tanaka, Shuichiro Endo, Tomohiko Okuda, Aris N. Economides, David M. Valenzuela, Andrew J. Murphy, Elizabeth Robertson, Takeshi Sakurai, Atsushi Fukatsu, George D. Yancopoulos, Toru Kita, Motoko Yanagita.
“Expression of BMP-7 and USAG-1 (a BMP antagonist) in kidney development and injury”
Kidney Int. 2008;73(2):181–191. (Accepted: Aug 14, 2007)

(1) Akiko Murashima-Suginami, Katsu Takahashi, Tomohiro Kawabata, Tomoko Sakata, Hiroko Tsukamoto, Manabu Sugai, Motoko Yanagita, Akira Shimizu, Takeshi Sakurai, Harold C. Slavkin, Kazuhisa Bessho.
“Rudiment incisors survive and erupt as supernumerary teeth as a result of USAG-1 abrogation”
Biochem Biophys Res Commun. 2007;359(3):549-55. (Available online: May 30, 2007)

2006年

(2) Motoko Yanagita.
“Modulator of bone morphogenetic protein activity in the progression of kidney diseases”
Kidney Int. 2006;70(6):989–993. (Accepted: Jun 2, 2006)

(1) Tateo Sawabu, Hiroshi Seno, Tomoko Kawashima, Akihisa Fukuda, Yoshito Uenoyama, Mayumi Kawada, Naoki Kanda, Akira Sekikawa, Hirokazu Fukui, Motoko Yanagita, Hiroshi Yoshibayashi, Seiji Satoh, Yoshiharu Sakai, Toru Nakano, Tsutomu Chiba.
“Growth arrest-specific gene 6 and Axl signaling enhances gastric cancer cell survival via Akt pathway”
Mol Carcinog. 2007;46(2):155-64. (Accepted: Feb 13, 2006)

2005年

(3) Motoko Yanagita, Tomohiko Okuda, Shuichiro Endo, Mari Tanaka, Katsu Takahashi, Fumihiro Sugiyama, Satoshi Kunita, Satoru Takahashi, Atsushi Fukatsu, Masashi Yanagisawa, Toru Kita, Takeshi Sakurai.
“Uterine sensitization-associated gene-1 (USAG-1), a novel BMP antagonist expressed in the kidney, accelerates tubular injury”
J Clin Invest. 2006;116(1):70–79. (Accepted: Oct 11, 2005)

(2) Motoko Yanagita.
“BMP antagonists: their roles in development and involvement in pathophysiology”
Cytokine Growth Factor Rev. 2005;16(3):309–317. (Published: Jun 13, 2005)

(1) Kojiro Nagai, Takeshi Matsubara, Akira Mima, Eriko Sumi, Hiroshi Kanamori, Noriaki Iehara, Atsushi Fukatsu, Motoko Yanagita, Toru Nakano, Yoshikazu Ishimoto, Toru Kita, Toshio Doi, Hidenori Arai.
“Gas6 induces Akt/mTOR-mediated mesangial hypertrophy in diabetic nephropathy”
Kidney Int. 2005;68(2):552-61. (Accepted: Feb 28, 2005)

2004年

(3) Motoko Yanagita.
“Gas6, warfarin, and kidney diseases”
Clin Exp Nephrol. 2004;8(4):304-9. (Published: December, 2004)

(2) Motoko Yanagita.
“The role of the vitamin K-dependent growth factor Gas6 in glomerular pathophysiology”
Curr Opin Nephrol Hypertens. 2004;13(4):465–470. (Published: Jul 1, 2004)

(1) Motoko Yanagita, Masako Oka, Tetsuro Watabe, Haruhisa Iguchi, Atsushi Niida, Satoru Takahashi, Tetsu Akiyama, Kohei Miyazono, Masashi Yanagisawa, TakeshiSakura.
“USAG-1: a bone morphogenetic protein antagonist abundantly expressed in the kidney”
Biochem Biophys Res Commun. 2004;316(2):490–500. (Published: Feb 26, 2004)

2003年

(1) Kojiro Nagai, Hidenori Arai, Motoko Yanagita, Takeo Matsubara, Hirokazu Kanamori, Toru Nakano, Noriyuki Iehara, Atsushi Fukatsu, Toru Kita, Toshio Doi.
“Growth Arrest-specific Gene 6 is involved in glomerular hypertrophy in the early stage of diabetic nephropathy.”
J Biol Chem. 2003;278(20):18229-34.

2002年

(1) Motoko Yanagita, Yoshikazu Ishimoto, Hidenori Arai, Kojiro Nagai, Tsuyoshi Ito, Toru Nakano, David Salant, Atsushi Fukatsu, Toshio Doi, Toru Kita.
“Essential role of Gas6 for glomerular injury in nephrotoxic nephritis.”
J Clin Invest. 2002;110(2):239-46.

2001年

(2) Motoko Yanagita, Hidenori Arai, Toru Nakano, Kazumasa Ohashi, Kensaku Mizuno, Brian Varnum, Atsushi Fukatsu, Toshio Doi, Toru Kita.
“Gas6 induces mesangial cell proliferation via latent transcription factor STAT3”
J Biol Chem. 2001;276(45);42364-42369.

(1) Motoko Yanagita, Hhttps://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0002-9440(10)64093-Xidenori Arai, Kenji Ishii, Toru Nakano, Kazumasa Ohashi, Kensaku Mizuno, Brian Varnum, Atsushi Fukatsu, Toshio Doi, Toru Kita.
“Gas6 regulates mesangial cell proliferation through Axl in experimental glomerulonephritis”
Am J Pathol . 2001;158(4);1423-32.

1999年

(1) Motoko Yanagita, Kenji Ishii, Harunobu Ozaki, Hidenori Arai, Kazumasa Ohashi, Kensaku Mizuno, Toru Nakano, Toru Kita and Toshio Doi.
“Mechanism of inhibitory effect of warfarin on mesangial cell proliferation”
J Am Soc Nephrol . 1999;10(12);2503-9.

1998年

(3) Hiroya Takeoka, Noriyuki Iehara, Motoko Uematsu-Yanagita, Hideharu Abe, Masaaki Sunamoto, Yoshihiko Yamada, Toru Kita, Toshio Doi.
“A multifunctional transcription factor (A1p145) regulates the smooth muscle phenotype in mesangial cells”
Biochem Biophys Res Commun Thromb Haemost. 1998; 252(2): 290-5.

(2) Akihiko Hamasaki, Kenji Ishii, Kyoichi Yamaguchi, Masaaki Sunamoto, Harunobu Ozaki, Motoko Yanagita, Yoshio Wakatsuki, Hisanori Horiuchi, Yoshikatsu Nakahata, Toru Kita.
“Steroid hormone-responsive secondary factor X deficiency”
Thromb Haemost. 1998;80(6):1032-3.

(1) Junko Ohata, Hiroshi Akasaka, Susumu Kobayashi, Motoko Yanagita, Kazuro Kanatsu, Michihiko Uchida.
“A case of B cell malignant lymphoma with positive adult T cell leukemia antibody coexistent with idiopathic thrombocytopenic purpura”
Internal Med. 1998;81(4):776-8.

1997年

(1) Motoko Uematsu-Yanagita, Daisuke Inoue, Hiroyuki Koshiyama, Takashi Akamizu.
“Familial clustering of thyroid stimulation-blocking antibody”
Arch Intern Med. 1997;157(4):462-4.

1996年

(1) Motoko Uematsu-Yanagita, Mikimaro Cho, Yasuhiro Hakamata, Makoto Tanaka, Kenji Ishii, Noriaki Kume, Hiroshi Ochi, Yoshio Wakatsuki, Masayuki Yokode, Motonobu Murakami, Hideyuki Yoshioka, Toshio Doi, Toru Kita.
“Microscopic Polyarteritis during Polymyalgia Remission”
Am J Kidney Dis. 1996;28(2):289-91.

1995年

(1) Motoko Uematsu, Hiroshi Ochi, Yukihiko Ueda, Yasuhito Hakamata, Masayuki Yokode, Yataro Yoshida, Toru Kita.
“Coexistent myelodysplastic syndrome and non-Hodgkin lymphoma. Report of a case and review of the literature”
Int J Hematol. 1995;62(1):45-51.